Нужда от консултация

Свърже се с мен още днес и ще обсъдим вашият проект

0878 54 13 64

Интериорен дизайн

Интериорният дизайн е онова креативно решение, което обединява визията на клиента с професионализма на експерта, за да може една мечта да стане реалност.

 • Идейният проект е първата стъпка към постигането на желаната промяна във вашия дом, офис, хотел, заведение или магазин.

След приемане на офертата за интериорен дизайн и подписване на договор, заедно с вас изготвяме задание за проектиране. То се създава на база разговори относно вашите желания за визия, цветове, материали стилова насоченост и т.н. Заданието е в основата на идейния проект, така че той да онагледи вашата първоначална идея, която съвместно да реализираме. Благодарение на 3D визуализациите ние можем да обсъдим проекта в цялост, да решим какво може да остане, да отпадне и да се доразвие. Срокът за изработване на идейния проект е стандартно  20 работни дни, като при необходимост може да се реагира и по-бързо.

 • Изработването на идеен проект включва всички чертежи, количества и спецификации на използваните материали, цветове и обработки на стени, подове и тавани, необходими за реализацията на проекта.
 • Промените по идейния проект се извършват след доразвиване на концепцията за интериора и уточняване на детайлни и специфични промени. Времето за нанасяне на промените зависи от вида и сложността им, но обикновено е до 15 работни дни.
 • Авторският надзор включва:
 • Консултация на място с майсторите или фирмите, които ще извършват реализацията, преди стартиране на изпълнението;
 • Консултация с майсторите или фирмите в хода на реализацията при възникване на проблеми, при нужда от допълнителна информация или съвети – две посещения;
 • Авторска проверка на място за проследяване дали реализацията се осъществява по зададената техническа документация – две посещение (по преценка на проектанта).
 • Инженеринг на цялостната реализация на проекта:
 • Остойностяване на реализирането на интериорния проект (включва цени на всички услуги, всички продукти и доставчици);
 • Цялостно организиране, планиране и контролиране на реализацията на интериорния проект;
 • Авторска проверка на място при реализирането на проекта, при необходимост;
 • Технически надзор – контролиране качеството на използваните материали и труда на подизпълнителите.

There are many variations of passages of available, but the majority have suffered alteration in some form.